Reviews van deze auteur

Slechte ervaring!

Review over Martin van Biezen

Op 31 juli hadden wij de sleutel van ons appartement. Op 3 augustus zou de schilder zoals afgesproken, met zijn werkzaamheden beginnen. Schilder Martin Biezen!! Een zeer onbekwame schilder! Kan niet omgaan met kritiek. Is niet professioneel! Ronduit beledigend naar de klant! Een bullebak. Dat zag mijn vrouw eerder dan ik. Wij hebben er veel trammelant van ondervonden. In Nieuwerkerk a/d IJssel waar wij nu wonen kenden we niemand. Dus hebben we op internet gezocht naar een schilder. En in goed vertrouwen met schilder Van Biezen in zee gegaan. Op de eerste dag is hij al boos weggelopen, omdat er 3 mensen waren die de oude keuken uit elkaar haalden. Daar was de schilder allemaal van op de hoogte. Alles hebben we met hem doorgesproken.

Deze mensen waren 13.00 u weer weg maar ..hij kwam die dag niet meer! Twee dagen later heeft hij in de nacht om 03.00 u een boze mail naar ons geschreven. Wat ons het gevoel van onzekerheid gaf, hoe het er de volgende morgen aan toe zou gaan en welke houding we moesten aannemen. We hadden tegen elkaar gezegd: laten we maar net doen of er niks aan de hand is, per slot moest het werk gedaan worden. Achteraf hadden we beter meteen kunnen zeggen, niet verder met hem te willen gaan.

Wij moesten iedere dag vanuit Nijmegen reizen naar Nieuwerkerk a/d IJssel. Een gesprek of overleg met de schilder was niet mogelijk. Hij kan niet omgaan met emoties die gaan met hem op de loop. Wij liepen op onze tenen, om maar geen irritatie te veroorzaken. Daar kwam ook nog bij dat 26 augustus de verhuizing zou plaats vinden. Dus zoveel tijd hadden we niet. De posten van de deuren deed hij met muurverf om het toch enigszins strak te krijgen. Waarop we bij de eerste deur al aangaven het niet mooi te vinden. We moesten onze mond houden en �©�©rst eens wachten tot het klaar was. Bij de 3e deur gaf mijn vrouw voorzichtig weer aan, dat het beter was ermee te stoppen en dat zonde van de tijd was om er mee door te gaan. Het was echt niet mooi. De deuren zijn gespoten, waar hij werkelijk niets van kan. Ik weet hoe mooi het kan zijn als je de deuren spuit. Maar dat moet je dan wel kunnen!! Allemaal zakkers en strepen. Wij hebben gewacht met het laatste stukje van de rekening NIET te betalen! Omdat we hem in gebreken hebben gesteld! Met alle gevolgen van rechtsbijstand etc etc. De schilder stuurde boze brieven en schakelde een incassobureau in. Wij hebben de situatie uitgelegd aan het incassobureau. Die ons meteen zei: dat dit door Martin van Biezen niet was verteld en dat het zo helemaal niet kon. Om een lang verhaal kort te maken; hebben wij de weg van de minste weerstand gekozen, maar raden u als klant DEZE REVIEW ter harte te nemen. Anders krijgt u dezelfde teleurstelling te verwerken als ons is overkomen. Intussen hebben wij een andere schilder bij gehaald die de gebreken van Martin van Biezen gaat opknappen.

Sterke punten
Heeft geen sterke kanten

Zwakke punten
Martin van Biezen verdraagt geen kritiek, kan prive en werk niet scheiden.

reacties: